Bestuur & Commissies

Bestuur    
Voorzitter Jan Wagner 0187-611969
Secretaris Piet van Asperen 0187-611880
Penningmeester Adri Driesse 0187-612110
Bestuurslid jeugdzaken Kiley Schuurman
06 30 25 50 48
Portefeuillehouder terreinen & wedstrijdsecretaris senioren Dingeman Huizer 0187-611323
Beheer accommodatie GertJan van der Welle  

Sponsorcommissie

 sponsors bedankt  
Joost Boeter  06 31 77 13 28  
Jan van Asperen 06 27 07 59 33  
Vincent van der Graaff  06 53 82 71 49  
Sponsorcommissievvsns@hotmail.com

Toernooicommissie

 
 Toernooienvvsns@hotmail.nl  
Jordi Smit         Bal veld
Peter Vroegindeweij
Petra van Asperen
Jan van Asperen
Jan Boeren    
Woudie Lokker    

Jeugdcommissie

   
Wedstrijd & Jeugdcoördinator Kiley Schuurman 06-30 25 50  48
Bestuurslid jeugdzaken Kiley Schuurman 06-30 25 50  48
Jeugdvoorzitter Eric Godrie 0187-61 12 06
06-15 89 96 23
Scheidsrechter coördinator  Petra van Asperen

Webteam

   
Beheer Algemeen Piet Diepenhorst  website@vvsns.nl
Redactrice berichten Petra van Asperen  Petra_asperen@hotmail.com